Moda Tasarımı Bölümü
Tanıtım

Moda Tasarımı Bölümü lisans programı moda tasarımı uzmanlık alanında eğitim verir. Bu program öğrencilerin küresel moda endüstrisinin beklenti ve koşulları doğrultusunda tasarım, üretim, pazarlama ve işletme alanlarında donanım kazanmalarını sağlar. Bölüm, moda sektörüne nitelikli elemanlar yetiştirerek Türk moda, tekstil ve hazır giyim sektörünün uluslararası pazarlardaki payını artırmayı amaçlamaktadır. Moda Tasarımı Bölümü akademik bilgi, teknoloji, sanat ve tasarım alanları arasında denge oluşturarak özgün moda ürünleri üretmeyi, konusunda öncü bir eğitim kurumu olmayı ilke edinmiştir. Küreselleşme nedeniyle rekabetin yoğunlaştığı pazarlarda ürünlerin hem işlevsel hem de estetik açıdan artı değer yaratması gerekmektedir. Moda sektörünün hızla gelişen ve değişen taleplerine cevap verebilen, güncel teknolojileri kullanma bilgi ve becerisi kazanmış, tasarım sürecini organize etme yeteneğine sahip, yaratıcı moda tasarımcılarına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu doğrultuda Moda Tasarımı Programının amacı estetik ve işlevsel değerlere uygun tasarımlar yapabilen, moda-marka yaratma bilgi ve becerisine sahip teknolojik gelişmeleri takip eden, moda endüstrisinin gereksinim duyduğu nitelikte tasarımcılar yetiştirmektir.

Bu bölümden mezun olanlar, Moda Tasarımcısı unvanı almaktadır. Mezunlar, serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi moda ve hazır giyim sektöründe, tasarım stüdyolarında, sahne sanatları ile ilgili resmî ve özel kurumlarda, sinema ve televizyon kurumları ile daha pek çok alanda tasarımcı olarak çalışma olanağı bulmaktadır.

Anabilim Dalları

Moda Tasarımı Anabilim Dalı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin