Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Tanıtım

Peyzaj mimarlığı, doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde ele alan, mekan ve yaşam ortamı oluşturan, biyoçeşitliliği destekleyen arazi planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması, onarılması ve denetlenmesi konularını kapsayan eğitim, araştırmalar yapan ve ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik adına ekolojik öncelikli projeler üretilmesini sağlayan bir planlama ve tasarım dalıdır.

Peyzaj mimarlarının iş olanakları, batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Peyzaj mimarları, serbest peyzaj mimarlığı bürosu açarak, inşaat şirketlerinde veya mimari bürolarda çalışabildikleri gibi; Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü gibi birçok kamu kurumunda da görev alabilmektedirler.

Anabilim Dalları:

  1. Peyzaj Mimarisi Anabilim Dalı
  2. Peyzaj Planlama ve Tasarımı Anabilim Dalı
  3. Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı
  4. Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin