Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kökleri Türkiye Cumhuriyeti’nin 1924 yılında kurulan Zonguldak Maden Mühendis Mektebine dayanan Batı Karadeniz bölgesinin en eski eğitim kuruluşudur. Kurum 1961-1982 yılları arasında eğitim faaliyetlerini “Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi” adıyla devam ettirmiş ve sonrasında Mühendislik Fakültesine dönüştürülmüştür. Bu nedenle geçmişinde ve dolayısıyla yapısında “Tasarım ve Mimari” izlerini her zaman barındırmıştır. Türkiye’de ve bölgemizde yaşanabilir çevrelerin tasarımında görev alacak ve katma değeri yüksek endüstriyel ürünleri ortaya çıkaracak mimarlara ve tasarımcılara ihtiyaç vardır.

Bu kapsamda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 08.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 sayılı listesine istinaden; Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Bölümü, Şehir ve Bölge Planması Bölümü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Grafik Tasarım Bölümü, Moda Tasarımı Bölümü ile kurulmuştur.

YÖK Başkanlığının 02.11.2018 tarihli ve E.84673 sayılı yazısı ile “Moda Tasarımı Bölümü” ile “Peyzaj Mimarlığı Bölümü” kapatılmıştır.


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin