BÖLÜMLER

Şehir ve Bölge Planması Bölümü

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Ülkemizin hala kentleşmekte olan bir ülke olması ve beraberinde yer seçimleri, ulaşım ve çevresel sorunların yaşanması; pek çok kent ve kasabamızda kentsel dönüşümün hızla devam etmesi; hukuksal boyutta, imar, dönüşüm vb. alanlardaki yeni düzenlemeler gibi hususlar şehir ve bölge planlamanın önemini her geçen gün arttırmaktadır. Yerleşmelerde mekânsal gelişmelerin bir plan/düzen çerçevesinde biçimlenmesine katkıda bulunmak için toplumu, mekânı, çevreyi ve ekonomiyi etkileyen kamu ve özel sektör kararlarını biçimlendirmeyi hedefleyen bir meslek alanıdır. Bu meslek alanı arazi kullanımı çevre ve kültürel mirası koruma, konut, ulaşım ve kentsel işlev gibi pek çok konuyu ele alır ve ülke ve bölge düzeyinden yerele kadar farklı ölçeklerde çalışma yapar.

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü mezunları, Şehir Plancısı olarak gerek özel ve gerekse kamu sektöründe kentsel ve kırsal alanlarda çalışabilmektedir. Şehir Plancıları kamu sektöründe kamunun en üst düzeyinden (DPT ve Bakanlıklar gibi) en küçük belediyelere kadar değişik kademelerde görev almaktadırlar. Gelişme politika ve stratejilerinin belirlenmesi, toplumsal gelişmenin yönlendirilmesi gibi üst düzey kararlardan, metropoliten alanların planlanması, ya da küçük kırsal yerleşim merkezlerinin geliştirilmesi gibi konu alanlarında çalışırlar. Özel sektörde plancılar kendi planlama bürolarında planlama çalışması yapabilecekleri gibi, gayrimenkul geliştirme kurumları, bankalar, sanayi kuruluşları, toplu konut kuruluşları, yatırım firmalarında da plancı olarak görev yapmaktadırlar.

Anabilim Dalları

Şehircilik Anabilim Dalı

Bölge Planlama Anabilim Dalı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin