Kalite Politikası

Kalite Politikamız

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin misyon, vizyon ve temel değerleri ile kurumsal öz değerlendirme sonuçlarına ilişkin olarak belirlediği stratejik hedeflerine ulaşmak için kalite güvencesi sistemini benimsemiş olup ulusal ve uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında kalite odaklı eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, bölgesel/ulusal ölçütte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun yönetim sistemini niteliksel ve niceliksel olarak geliştirmeyi esas almış ulusal ve uluslararası düzeyde etkin, verimli, rekabetçi ve girişimci bir Fakülte olmayı hedeflemiştir


Bu Bağlamda Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Olarak Kalite Politikamız;

 1. Hizmet odaklı sürdürülebilir ulusal ve uluslararası kriterlere uygun eğitim-öğretim imkânlarını öğrencilere sunmak.
 2. Ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirerek araştırma ve eğitim kalitesini sürekli iyileştirmek.
 3. Sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak.
 4. Başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetlerini ölçerek hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek.
 5. Tüm paydaşlarımızın katılımını sağlamak.
 6. Yeni bilgilere ulaşma becerisine sahip mezunlar yetiştirmek.
 7. Etkin kaynak kullanımı.
 8. Kurum tarafından belirlenen Etik İlkeleri ve davranış kurallarının uygulanmasına önem vermek.
 9. Verilen tüm hizmetlerde şeffaflık ve hesap verebilme kabiliyetine sahip olmaktır.
 10. Kalite güvence sürecinde, uygulamalarda oluşabilecek sorunların öngörülmesi ve buna yönelik gerekli tedbirlerin alınması.
 11. Kalite güvence süreçlerinin sürekli güncellenmesi, açıklanması ve tüm paydaşlara açık tutulması ve bu süreçlere iç ve dış paydaşların katılımlarının geleneksel hale getirilmesi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin