İç Mimarlık Bölümü

Tanıtım

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Günümüzde gelişen ve değişen teknolojilere, sosyo-kültürel ve ekonomik yaşama bağlı olarak tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de içmimarlık uzmanlık eğitimi ayrı bir disiplin olarak bilimsel ve uygulama alanında yerini almıştır. İç Mimarlık Bölümünde bu anlamda işlevsel, simgesel, tinsel, estetik, konforlu iç mekânların yaratılması için nitelikli, uzman, çağın gereksinimlerini iyi bilen, gelişmeleri takip eden, mekân-insan-donatı sorunlarına ekonomik ve çağdaş çözümler üreten iç mimarlar yetiştirilmelidir.

İç mimarlık Bölümü mezunları mesleki anlamda belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler gibi kamu sektöründe, çeşitli iç mimarlık, mimarlık, tasarım büro ve şirketlerinde, çeşitli mobilya tasarlayan ve pazarlayan kuruluşlarda, banka ve mağaza gibi şube sistemiyle çalışan kurumların merkezlerinde “İç Mimar” olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunların bazıları kendi tasarım bürolarını oluşturarak mekân tasarımına katkıda bulunmaktadırlar.

Anabilim Dalları:

  1. İç Mimarlık Anabilim Dalı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin