Mimarlık Bölümü

Tanıtım

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Mimarlık bölümü mekânsal girdilerin kurgulanması, organize edilmesi, tasarlanması ve üretilmesi gibi pratik hayatta yer alan yaşamsal zorunlulukların oluşturulmasına katkıda bulunan bir bilim alanı içerisinde yer almaktadır. Mimarlık Bölümü mezunları, mimarlık ve inşaat sektörünün çok farklı alanlarında mesleklerini icra etme imkânı bulabilmektedirler. Mimarlık mesleği diğer disiplinlerle yakından ilintili olduğu için, mezunları sektörün tasarım, uygulama, yönetim, planlama, malzeme üretim ve pazarlama, detaylandırma gibi çeşitli bölümlerinde iş olanaklarına sahip olabilmektedir.

 

Ülkemizde yapı ve inşaat sektörü, hem hızlı artan nüfus hem de geniş aileden çekirdek aileye geçiş gibi etkenler ile sürekli dinamik halde olan bir alandır. Ülkemiz için lokomotif bir değer taşıyan inşaat sektörü çok sayıda insanımızı da istihdam etmektedir. Bunun yanı sıra, ülkemizin var olan tarihi ve kültürel varlıklarının bilinmesi, korunması, restorasyonu ve gelecek kuşaklara nakledilmesi gerekmektedir. Bu nedenle mimarlık alanında uygulamalı eğitim alarak yetişmiş, uygulamaları bilen, uygulamada karşılaşılan problemlere pratik çözümler üreten mimarlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anabilim Dalları:

  1. Bina Bilgisi Anabilim Dalı
  2. Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
  3. Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
  4. Restorasyon Anabilim Dalı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin